info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

B2BBezig met laden...
Leveringsvoorwaarden B2B

Snel bekijken

Leveringsvoorwaarden B2B

Leveringsvoorwaarden B2B

€ 0,00

Algemene Voorwaarden 2022

By Goodies/Goodies by Tamara
Marktstraat 24
7311 LH Apeldoorn
Nederland
info@goodiesbytamara.nl
K.v.K.     52033694
B.T.W. V.A.T.  NL002149549B06
Algemene Voorwaarden van By Goodies/Goodies by Tamara

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al uw orders aan Goodies by Tamara.
Eventuele aanvullende condities over betaling en levering zijn gespecificeerd op de orderbevestiging. De condities van de koper zijn alleen geldig als die schriftelijk zijn geaccepteerd door directie Goodies by Tamara. 
Leveringen: Goodies by Tamara levert u alleen in Nederland.

2. U heeft alleen het recht om aan particulieren/consumenten Goodies by Tamara artikelen te verkopen en niet aan bedrijven. 
Verkopen via webshops of internet platforms: U bent alleen gerechtigd Goodies by Tamara  artikelen te verkopen via uw eigen webshop, die 100% uw eigendom is. U bent niet gerechtigd Goodies by Tamara  te verkopen via internetplatforms zoals bijvoorbeeld Bol, Amazon, Zalando en Marktplaats. 
U volgt de webshop richtlijnen van Goodies by Tamara  m.b.t. de condities en acties naar consumenten.

3. Alle leveringen van Goodies by Tamara vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. De Goodies by Tamara artikelen blijven eigendom van Goodies by Tamara  totdat de laatste betaling van alle geleverde artikelen en andere verplichtingen aan Goodies by Tamara volledig zijn voldaan.
 Het eigendomsvoorbehoud betreft alle geleverde goederen aan u tot de hoogte in euro’s van alle openstaande vorderingen aan u. Dit betekent ook, dat op bij u aanwezige Goodies by Tamara artikelen, die door u zijn betaald, ook eigendomsvoorbehoud rust, als de hoogte van de algehele vordering aan u hoger is, dan de waarde van de nog bij u aanwezige geleverde artikelen, die nog niet betaald zijn. Indien Goodies by Tamara het eigendomsvoorbehoud formeel gaat gebruiken, heeft uw bedrijf de verplichting pro actief mee te werken. Goodies by Tamara zal binnen 5 dagen nadat het verzoek door Goodies by Tamara  gedaan is, toegang verleend worden tot uw voorraad om de Goodies by Tamara  artikelen te identificeren, inspecteren en mee te nemen.

4. Goodies by Tamara  heeft het recht meteen na het verlopen van de betalingstermijn boeterente te heffen. Deze boeterente is wettelijk (Europees recht en Nederlands recht) bepaald en kan direct opgelegd worden zonder verplichting de zakelijke relatie aan te manen.
Per 01-09-2021 bedraagt de boeterente 8,0%.

5. Klachten zullen onmiddellijk na constatering schriftelijk aan Goodies by Tamara  worden gecommuniceerd. Goodies by Tamara  heeft het recht om een artikel met een gegronde klacht te vervangen door een artikel dat vrij is van klachten, het repareren van het artikel of op een andere wijze de klacht te verhelpen. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen dient de klant het artikel met een begeleidend schrijven/motivering naar Goodies by Tamara  op te sturen.
De garantie op de Goodies by Tamara  artikelen is standaard 3 maanden. Goodies by Tamara  heeft geen verplichting om klachten die na 3 maanden worden ingediend te behandelen.

6. Het bedrag van Goodies by Tamara  eventuele verplichting om artikelen met een klacht financieel te compenseren, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde goederen.

7. A. NOS order: Na het mondeling of schriftelijk plaatsen van de order is de koper verplicht tot afname en betaling van het volledige orderbedrag. Het annuleren of veranderen van een order is niet mogelijk. Tevens is het retourneren van verstuurde artikelen niet mogelijk. Het franco huis bedrag is in Nederland euro 200,-

7. B. Collectie order: Na het mondeling of schriftelijk plaatsen van een collectie order, kan de koper binnen 7 dagen na ontvangst van de orderbevestiging de order kosteloos annuleren. De annuleringskosten bij het annuleren van een collectie order na 7 dagen na opdracht tot en met 1 maand voor uitlevering, bedragen 40% van de totale order.

7. C. Elke eerste order voor een nieuwe NOS collectie en/of nieuwe tijdelijke collectie bedraagt altijd minimaal euro 200,-.

8. Manco leveringen dienen binnen 5 dagen schriftelijk aan Goodies by Tamara  te worden gemeld. Indien na 5 dagen een claim wegens manco levering wordt ingediend zal deze niet door Goodies by Tamara  worden gehonoreerd.

9. Goodies by Tamara  is niet aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele schade van ongepast gebruik van de Goodies by Tamara  artikelen.

10. Alle samples en modelomschrijvingen geleverd door Goodies by Tamara  blijven het eigendom van Goodies by Tamara . Monsters en artikelen van Goodies by Tamara  mogen niet in productie worden genomen of worden gekopieerd. De boete bij het in productie nemen en kopiëren bedraagt minimaal 100.000 euro.

11. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten die door Goodies by Tamara  worden afgesloten en alleen een Nederlandse rechtbank is bevoegd om in (recht)zaken op te treden en recht te spreken.

Goodies by Tamara